Acteren

Verus Lutum is in te zetten voor verschillende vormen van acteren.

acteren+ Workshop theater; basistoneelspel voor groepen tot 25 personen. Improviseren, theatersport, scenes en veel plezier.

+ Monologen op maat; volgens een vast concept schrijf ik een monoloog op maat voor de opdrachtgever. Het spel kan ingezet
   worden bij jubilea, een beeldende verduidelijking bij bijvoorbeeld reorganisaties (wat gaat er veranderen, wat zijn de gevolgen
   etc.), verjaardagen, afscheid van medewerkers, ter ondersteuning van presentaties etc.

+ Regie scène; op basis van een gesprek schrijf ik één of meerdere scènes waarin alles fout gaat. Deze scènes worden door
   twee acteurs gespeeld. Het publiek gaat vervolgens de scène regisseren tot een gewenste versie. Als het publiek stop roept,
   geven zij aan één van de acteurs een regieaanwijzing. Het publiek wordt hierdoor als geheel betrokken bij de scène. Er ontstaat
   discussie over mogelijke dilemma's en zonder zelf te hoeven spelen ziet het publiek het effect van hun aanwijzingen.

+ Thema's, die in een organisatie spelen, omzetten naar een herkenbaar beeld waardoor er inzicht ontstaat bij de deelnemers

+ Inzetbaar bij opstarten discussie, verheldering thema, bespreekbaar maken van veranderingen binnen organisaties

+ Teambuilding (dramatraining, theater en spel)TrainingsacteurDe acteur is als trainingsacteur levend oefenmateriaal voor de deelnemers. Het belangrijkste doel van de trainingsacteur is om via spel, leermomenten te creëren voor de deelnemer. Het accent ligt op het oefenen, wat inhoud dat je jezelf kunt blijven en geen rol hoeft te spelen. De trainingsacteur geeft feedback op aanpak, gedrag en houding en het effect daarvan op de acteur. Feedback wordt altijd vanuit het personage gegeven. De acteur helpt je met het verhelderen van de situatie. Doel is om inzicht te krijgen in jouw aandeel van dit proces.

Kenmerken:
• Deelnemer kan zelf onderwerpen inbrengen (simulatie van praktijkvoorbeeld)
• Spelen van rollenspelen (inbrengen van algemeen leerdoel b.v door de trainer)
• Je bent jezelf, je hoeft dus geen rol te spelen
• Feedback wordt altijd vanuit personage gegeven
• Je hebt altijd de mogelijkheid het spel te stoppen door het geven van een time-out (geldt ook voor trainer en trainingsacteur)
• Creëren van leermomenten
• Individuele begeleiding van een trainingsacteur. Dit kan bijvoorbeeld worden ingezet wanneer je het moeilijk vind jezelf of
  de organisatie waarvoor je werkt te presenteren, of ter voorbereiding op gesprekken die je moeilijk vindt.
• Gebruik van video-opnamen
• Jij bepaalt leerdoel